Prestup na letisku Quito

Katedrála v Quite

Cestujúcim slúži len jeden stredne veľký a veľmi prehľadný terminál vo vnútri, rozdelený na vnútroštátnu (pravú) a medzinárodnú (ľavú) časť.

Na prvom poschodí sa nachádzajú odlety a na prízemí prílety.

Rezervujte si hotel v blízkosti letiska

Bezpečnostná kontrola je dobre organizovaná a čakacia doba je 5 až 20 minút.

Pri medzinárodných príletoch budete vždy podliehať imigračnej kontrole. Fronty sa tvoria približne 20 až 50 minút.

Prestup medzi letmi

Letisko využite najmä na prestup na vnútroštátne lety v rámci Ekvádoru alebo na Galapágy.

Orientácia je naozaj jednoduchá, prestup trvá približne 70 minút kvôli nutnosti prejsť imigračnou kontrolou. Pri prestupe medzi vnútroštátnymi linkami nie je potrebné opustiť tranzitnú zónu a nie je potrebná bezpečnostná kontrola.

Tento článok môže obsahovať partnerské odkazy, z ktorých môže naša redakcia získať provízie, ak kliknete na odkaz. Pozrite si našu stránku s reklamnými pravidlami.