Podmienky používania

Čo môžete očakávať od používania tejto stránky

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je Cestujlevne.com s.r.o. (IČO CZ03618927), spoločnosť so sídlom v Českej republike. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami.

Účel webovej stránky

Táto webová stránka slúži predovšetkým na poskytovanie rád a informácií o témach súvisiacich s cestovaním. Hlavný obsah tvoria rady a tipy z jednotlivých destinácií a letísk. Nasledujú praktické rady pri cestovaní s jednotlivými spoločnosťami a leteckými spoločnosťami, recenzie a v neposlednom rade verejná diskusia návštevníkov.

Do diskusie sa môžu zapojiť len registrovaní používatelia.

Používanie stránky

Prezeranie stránky a čerpanie informácií je bezplatné a bez akýchkoľvek obmedzení. Používanie obsahu tejto stránky na iné účely ako plánovanie vlastného cestovania, najmä na ďalší predaj alebo kopírovanie na iné webové stránky, je však prísne zakázané.

Registrácia používateľa

Každá fyzická osoba sa môže bezplatne zaregistrovať a vytvoriť si vlastný cestovateľský účet.

Na vytvorenie účtu súhlasíte s poskytnutím informácií, ako je najmä vaša e-mailová adresa. Tá sa používa na identifikáciu používateľa a na zasielanie oznámení, pozri časť Oznámenia.

Registráciou získate prístup k ďalším funkciám stránky, napríklad k verejnej diskusii pod naším obsahom.

Prevádzkovateľ webovej stránky nezodpovedá za obsah, ktorý píšu registrovaní používatelia, a aktívne ho nesleduje.

Používatelia dávajú prevádzkovateľovi webovej stránky súhlas na ďalšie nakladanie s ich obsahom, najmä na možnosť zapracovania ich informácií a aktualizáciu pôvodného článku a automatický preklad do iných jazykových verzií tejto webovej stránky.

Registráciou na jednej z jazykových verzií webovej lokality získate automaticky prístup k ďalším jazykovým verziám.

Obsah webovej stránky

Redakčný obsah je písaný s maximálnym dôrazom na aktuálnosť a presnosť.

Prevádzkovateľ webovej stránky však nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné nezrovnalosti alebo nesprávne informácie. Každý používateľ stránky je zodpovedný za overenie všetkých inofrmácií z oficiálnych zdrojov.

Fotografie použité v obsahu pochádzajú z našich vlastných zdrojov, z verejne dostupných fotoknižníc, ako sú unsplash.com alebo pixabay.com, alebo z platenej fotoknižnice shutterstock.com.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa používania tejto webovej lokality, môžete nás kedykoľvek kontaktovať, pozri časť Kontakt.