Corendon Airlines meškajúce a zrušené lety

Corendon Airlines

Hoci nejde o európsku leteckú spoločnosť, v prípade meškania alebo zrušenia letu môžete pravdepodobne získať finančnú náhradu až do výšky 600 eur na osobu.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 totiž musí byť let, na ktorý sa vzťahujú tieto právne predpisy, prevádzkovaný európskou leteckou spoločnosťou alebo musí začínať na letisku v Európskej únii, čo bude splnené aspoň v jednom ohľade.

Okrem toho, ak váš let prevádzkuje európska pobočka spoločnosti Corendon Dutch Arilines alebo Corendon Airlines Europe, budete mať nárok na odškodnenie aj v prípade, že váš let odlieta z miesta mimo Európskej únie.

Získajte odškodnenie za meškanie letu

Vzhľadom na komplikovanú komunikáciu s leteckou spoločnosťou odporúčame, aby ste o odškodnenie požiadali priamo prostredníctvom špecializovaných agentúr.

Oneskorený let so spoločnosťou Corendon Airlines

Ak máte na letisku odletu meškanie 2 hodiny alebo viac, spoločnosť Corendon Airlines vám musí poskytnúť bezplatné občerstvenie úmerné dĺžke meškania.

Ak je dĺžka meškania na príletovom letisku 3 hodiny alebo viac, máte nárok aj na finančnú náhradu vo výške 250 eur až 600 eur v závislosti od vzdialenosti medzi oboma letiskami.

Na finančnú kompenzáciu máte nárok len v prípade, že meškanie zavinila spoločnosť Corendon Airlines. Viac informácií nájdete v časti Odškodnenie za meškanie letu.

Vzdialenosť Zdržanie Odškodnenie
do 1 500 km 3h+ 250 eur
1 500 až 3 500 km 3h+ 400 eur
nad 3 500 km 3h+ 300 eur
nad 3 500 km 4h+ 600 eur

Zrušený let s Corendon Airlines

Ak spoločnosť Corendon Airlines zruší váš let viac ako 14 dní pred odletom, máte nárok na bezplatnú zmenu dátumu alebo vrátenie pôvodnej ceny letenky.

Ak je však váš let zrušený menej ako 14 dní pred odletom, máte automaticky nárok aj na finančnú náhradu do výšky 600 eur.

Aj v tomto prípade vám odškodnenie prináleží len vtedy, ak let zruší letecká spoločnosť, a nie z dôvodu nepredvídaných okolností.

Viac informácií o tom nájdete v článku Odškodnenie za zrušenie letu.

Získajte až 600 eur

Tento článok môže obsahovať partnerské odkazy, z ktorých môže naša redakcia získať provízie, ak kliknete na odkaz. Pozrite si našu stránku s reklamnými pravidlami.